Ny e-post för 2015-års Skandinaviska Pagodaträff

Använd gärna e-post Pagodatraff2015@gmail.com vid kontakter med arrangörerna för 2015-års Skandinaviska Pagodaträff.

Träffen 2015

Planering av 2015-års Skandinaviska Pagodaträff pågår.

20140906_151956