Kjære Pagodevenner!

Velkommen til hjemmesiden for Skandinavisk Pagodetreff 2013 – det store jubileumsåret!

På denne siden legger vi ut all informasjon du trenger for å melde deg på og forberede deg til den store festen.

Hilsen Morten, Runar, Åse og Line